London Luton Airport

Životné prostredie

LLAOL uznáva, že jeho podnikateľské aktivity majú vplyv na životné prostredie a zodpovedne sa snaží riešiť tieto dopady. Táto časť poskytuje informácie o niektorých dopadoch na životné prostredie, ktoré súvisia s politikou a prevádzkou letiska, a zároveň informuje o snahe letiska obmedzovať tieto dopady na okolie. LLAOL sa prostredníctvom spolupráce s investormi a Poradným výborom letiska Londýn Luton neustále usiluje o zlepšenie v tejto oblasti.

 
bottomAd2
Najnovšie správy